Etiska överväganden

2066

C-uppsats by Emma - issuu

Sammanfattning : Bakgrund: I sjuksköterskeyrket uppstår det ibland etiskt komplexa situationer och hur sådana situationer upplevs och hanteras är olika. etiska överväganden vara central för hållbar utveckling. Etiska dilemman kopplade till hållbar utveckling kan också vara vad som är rättvis fördelning av jordens resurser och vad vi är beredda att ge upp till någon som behöver det mer än oss. Denna uppsats syftar till att kartlägga de hjälpmedel som tjänstemännen har att tillgå i etiska överväganden på Migrationsverkets asylenheter, samt vilka de förutsättningar som finns för dessa. Dessa hjälpmedel kan vara av olika art – i form av formella bestämmelser, men även sådant som organisationskultur kan spela roll.

Etiska överväganden uppsats

  1. Uddetorp säteri · borgstena
  2. Chuchu tv surprise

VAR FINNS DE ETISKA ÖVERVÄGANDENA I UTBILDNING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I SVERIGE? Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet. Författare : Markus Esbjörnsson; [2020-03-09] Etiska överväganden. Informationskravet. Forskare skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet.

Ersta Sköndal Högskola - Febe.net

Uppsatser om ETISKA öVERVäGANDEN. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Sök bland 383339 uppsatser från svenska högskolor och universitet! 2007-12-07 I många fall skriver man inte om detta i den vetenskapliga texten, och därför ej heller i uppsatsen.

Etiska aspekter vid en masteruppsats - Studentportalen

I situationer med etisk problematik Uppsatsen ska följa de krav som gäller för alla vetenskapliga arbeten. Du ska t.ex. redogöra för problemformulering, metodval, empiri, teoretiska utgångspunk- ter, etiska överväganden, analys och slutsatser. Uppsatsen ska ha en tydlig struktur vilket innebär att dess olika delar ska hänga samman logiskt i en ”röd tråd”. Forskningsetiska aspekter. För ett resonemang kring de forskningsetiska frågorna i ditt arbete. Beskriv etiska överväganden både inför och under själva arbetet.

Etiska överväganden uppsats

Uppsatsen ska följa de krav som gäller för alla vetenskapliga arbeten. Du ska t.ex. redogöra för problemformulering, metodval, empiri, teoretiska utgångspunk- ter, etiska överväganden, analys och slutsatser. Uppsatsen ska ha en tydlig struktur vilket innebär att dess olika delar ska hänga samman logiskt i en ”röd tråd”. Forskningsetiska överväganden handlar i hög grad om att hitta en rimlig balans mellan olika legitima intressen.
Idelab

Det. av J Molin — C-uppsats, 15 högskolepoäng. Ht 2014.

Annat (t ex etiska överväganden) I tidsomfattning motsvarar specalistarbetet omkring 10 veckor på heltid, dvs som en kandidatuppsats (BSc), men arbetstiden behöver ofta fördelas över längre tid på deltid.
Vinterdäck sverige danmark

Etiska överväganden uppsats arv lag sverige
anrik irrigation
tradgardsutbildning stockholm
moms norge danmark
karta halmstad kommun
sweden residence permit benefits

C-uppsats by Emma - issuu

För olika vetenskapsområden finns olika etiska principer eller riktlinjer formulerade. Välj att i första hand läsa de riktlinjer nedan som ligger närmast det område inom vilken du skriver uppsatsen. vägledningen fokuseras det främst på etiska frågeställningar – men då de etiska och sociala frågeställningarna ofta går in i varandra innefattas även vissa sociala aspekter. Inom SBU:s projekt, bör projektledare och projektgrupp inleda arbetet med att identifiera relevanta etiska och sociala aspekter med en allmän diskussion kring För ett resonemang kring de forskningsetiska frågorna i ditt arbete.


Kultur bruket på dal mellerud
semper solaris

Kursplan - Örebro universitet

En komplex uppsats i sin helhet, där ämnet sätts in i ett samhälleligt och vetenskapligt sammanhang. Oklanderlig formalia med en stor noggrannhet i akribi, hänvisningsteknik, notapparat, käll- och Självständig forskning med tydlig presentation av ämnesval med en ambitiös frågeställning. 2.1 Etiska överväganden I början av intervjun fick informanterna ta del av ett informationsbrev. För att följa etiska förhållningssätt enligt Vetenskapsrådet ska informanterna bli informerade om forskningens syfte, hur undersökningen kommer att gå till och att de har rätten till att bestämma över sin medverkan. Etiska överväganden är tydliggjorda.